jeżyć się


jeżyć się
Włosy komuś jeżą się (na głowie); włos komuś jeży się (na głowie) zob. włosy 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.